Jäsentemme, henkilöstömme  ja vieraidemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme, että toimintaamme ja tapahtumiimme voi osallistua turvallisin mielin ja nauttia jalkapallon iloista.

IF Gnistan juniorit pyrkii ennalta ehkäisemään ei toivottuja tapahtumia, mutta niiden sattuessa selvittämään ne hallitusti ja nopeasti. Tässä onnistuminen edellyttää monella tavalla ennakkoon varautumista, koulutusta ja harjoitusta. Tärkeää on oikea suhtautuminen vaaratilanteiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, jotta niiltä vältyttäisiin. Jos epätoivottu vaaratilanne syntyy auttaa turvallisuusohjeistus IF Gnistanissa toimivia henkilöitä toimimaan eri tilanteissa.

Turvallisuusohjeistus sisältää:

-Turvallisuussuunnitelman kohteet

-Turvallisuus organisaation

-Mahdolliset uhat

-Loukkaantumiset

-Tapahtumien turvallisuus

-Muut

-Kentän turvallisuus

Suunnitelma turvallisen harrastusympäristön varmistamiseksi alaikäisille lapsille löytyy Turvallisuussunnitelman lopusta sekä erillisenä seuran kotisivuilta.

Turvallisuusohjeistus kokonaisuudessaan: