Seuran jäsenmaksu kaudelle 2022 on 160 € junioripelaajille ja 120 € aikuisten harrastepelaajille.

Jäsenmaksu pitää sisällään hallinto- ja sarjamaksuja, MyClub:n, pankkitilien käyttömaksut, vapaaehtoisten koulutusmaksuja sekä kauden päätösjuhlan.

Seuran olosuhdemaksu peritään tarvittaessa jäseniltä seuran kehittäessä harjoitusolosuhteitaan. Mahdollisesta olosuhdemaksun perimisestä ja määrästä ilmoitetaan jäsenille hyvissä ajoin.